QUỐC HẬN 30 THÁNG 4

====quochan.jpg

 

Ngày 30.4, vốn là ngày đại tang, ngày QUỐC HẬN của VNCH.

====

Monday, September 26, 2016

Thư Lên Tiếng (đính chính) của Đỗ Minh Ngọc......Nhất quyết không bỏ phiếu cho người ngăn cản nghị quyết cờ vàng ba sọc đỏ của VNCH.

 
PL từng kêu gọi:

Nht quyết không b phiếu cho người ngăn cn ngh quyết c vàng ba sc đ ca VNCH.

From:


                     
Chiến Lược Ba Mũi Giáp Công
Phm L
· K chiến thng thành người chiến bi.
· Vit cng ti San Francisco c gng ngăn chn ngh quyết vinh danh c Vit Nam Cng Hòa.
· Ngăn cn, đình hoãn ngh quyết này là hành đng ngu xun đ chi b căn cước t nn chính tr.
Tác gi Đi hc Chính Tr Kinh Doanh.
Trước khi đào sâu vn đ, chúng tôi xin được phép nhc li mït kinh nghim bn thân trong thi gian còn theo hc ti Trường Đi Hc Chính Tr Kinh Doanh  Đà Lt vào gia thp niên 1960..
Nhng khuôn mt sinh viên tranh đu thi đó vn còn liên quan đến vn đ lá quc k VNCH mu vàng ba sc đ.

Nhng người tham gia biu tình đt Đài Phát Thanh Đà Lt cùng vi Cán Bni thành Kim Đính, H Hiếu hin đang dy Đi Hc Tng Hp Saìgòn.

Cùng thi thì có Hoàng Ngc Phan trước đây là ch báo Dân Tc ti San Jose, là cha rut ca Võ Sư Lê Cung, mà mt đài Phát Thanh đa phương thường hay ca ngi đ làm thương mi, hin nay Hoàng Ngc Phan là Giám Đc công ty Phương Nam ca Vit Cng và trường Anh Văn ti Thành H.

Người Sinh Viên tham gia đt Đài Phát Thanh Quc Gia Đà Lt li là my viên xây dng K Đài trên đường Capital gn đừơng Senter ti San Jose.

Mt công trình mà cng đng quyên góp lên hàng trăm ngàn. Nhưng vì tin bc tu tán hết vi nhiu ý đ xu. Đến khi đng bào phát hin thì h chui vào MT đ có dù che, h tung tin k gian leo hàng rào vào ct giây c gia ban ngày.

Nhưng ri cuc điu tra, va đánh trng la làng va cướp cn gia ban ngày ca đám người này qua t nht báo tay sai cũng chìm vào lãng quên.

Sau cùng ba ct c này b thành ph bt d đi thì mt ông không quân có anh v là người ca VC m ch  MoutainView tuyên b là s chết dưới chân c nếu ct c b d. Nay thì ông này vn sng nhăn răng, khoác áo trng đeo chui ht có mt khp các bui l dưới danh nghĩa cư sĩ Pht Giáo. 

Còn đám ngườy Ban Xây Dng K Đài thì no nê nên im lng tng l. Sau khi phá v được vic dng c VNCH.

Lá c vàng ba sc đ là mt biu tượng hn tính ca nước Vit Nam Cng Hòa T Do - Dân Ch – Nhân Bn được bo v bi con dân nước Vit, bao nhiêu xương máu đã đ ra đ gi vng tinh thn bt khut này.

Tiến trình ca thi gian sau v Trn Trường  nam California chính thc treo c cng sn và hình H Chí Minh như mt thách thc người t nn cng sn, người Vit t nn cng sn đã trit h âm mưu này mt cách đng tâm quyết chí. Tuy có xy ra vài v tai tiếng v tin bc lem nhem ( đâu cũng vy).

Nhưng sau cùng là nhng Ngh Quyết C Vàng ca hơn 100 thành ph và 10 tiu bang công nhn chính thc là văn bn biu tượng căn cước cho người tnn, cho linh hn ca di sn văn hoá ca người t nn cng sn VN lưu vong...

Cng đng Vit Nam ti San Jose tuy có mun màng vì giây c b bn gian manh t ct và tin đóng góp hàng trăm ngàn đng b tiêu tan, h vn c gng vn đng đ lá c thân yêu ca VNCH mu vàng ba sc đ được chính thc tung bay. Trước ngày mà HĐTP San Jose biu quyết thì ông Th Trưởng đã gi cho chúng tôi biết là đã được 7/10.

Nhưng chúng tôi c vn đng đ được chp thun 10/10. Vic này đã thành công m mãn..

Nhưng rt tiếc ít người biết vic có ba người Vit Nam gi vào HĐTP đó là Vũ Đc Vượng, Madison Nguyn, Nguyn Xuân Ngi cùng mt thi đim đyêu cu đình hoãn ngăn cn v biu quyết Ngh Quyết công nhn lá quc kỳ VNCH là biu tượng hn tính ca người t nn cng sn cư ng trong thành ph San Jose.

* Ông Vũ Đc Vượng là người thân cng sn t lâu đã b chính quyn TP. San Francisco ct chc giám đóc Trung Tâm T Nn ĐNA.
* Ông Nguyn Xuân Ngi là mt khuôn mt công cng ca vai trò người Phó Ch Tch Đng Nhân Dân Hành Đng , người đã v Vit Nam vi hàng na triu đô la y cï thuc men đ làm gì ai mà biết. Sau đó công an VC ga v bt ri th ra d dàng, đ v li Hoa Kỳ chng cng ging như ông ch tch Nguyn Sĩ Bình cùng đng. Ông Vũ Đc Vượng là người thân cng sn t lâu đã b chính quyn TP. San Francisco ct chc giám đóc Trung Tâm T Nn ĐNA.

* Ông Nguyn Xuân Ngi là mt khuôn mt công cng ca vai trò người Phó Ch Tch Đng Nhân Dân Hành Đng , người đã v Vit Nam vi hàng na triu đô la y cï thuc men đ làm gì ai mà biết. Sau đó công an VC ga v bt ri th ra d dàng, đ v li Hoa Kỳ chng cng ging như ông ch tch Nguyn Sĩ Bình cùng đng.

* Cô Madison Nguyn người sinh ra năm 1975 ti vùng Lương Sơn ven bin thuc tnh Phú Khánh, có nhiu người tin rng cô ta sinh ra  Nha Trang, thưa không phi vy đâu. Vùng này thuc tnh Phú Yên. Ông Ch Tch Hi Đng Hương Nha Trang đã xác nhn vi chúng tôi cô Madison Nguyn không phi là người Nha Trang, cô ta là người Lương Sơn , tnh Phú Yên. 

Vùng Lương Sơn nm gia hai ngn đèo R Tượng  phiá bc và Rù Rì phiá nam , Lương Sơn ăn lin vi cánh đng Phú Hu,phú Cc, Ba H… Vùng Lương Sơn này cũng là quê hương ca Anh Hùng Bám Tr Cng Sn bí danh Ba Sơn tên tht là Lê Tng, sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 là mt Bí Thư Tnh y Phú Khánh.

Nếu ai không tin c gi nhà văn Nguyn xuân Hoàng cu báo Vit Mercury, Nguyn Xuân Nam ca nht báo Calitoday và Tu Sĩ Pht Giáo Thích Giác Lượng thì s hiu rõ hơn v con người và đa danh t Lương Sơn ra đến Ninh Hoà, Tuy Hoà, Hòn Hèo nơi mà Lê Hng Phong tng chhuy trong thi kỳ Vit Minh đánh nhau vi Pháp.

Còn chiến khu Hòn Hèo thì có Anh Hùng bám tr Cng Sn Mai Dương, sau này cũng là mt Bí Thư Tnh y Phú Khánh.

Mt khu Hòn Hèo do người có tên gi là Ông Chín Hòn Hèo lp ra. Khu này là hu cn ca Vit Cng đ nhn tiếp tế t Vũng Rô dc b bin vào ti Lương Sơn ăn thông vi cánh đng Phú Hu, Phú Cc, Ba H, Đc Lc, Xuân Phong, Đá Bàn.

Đó là đa hình, và con người anh kit t đt Lương Sơn ra ti Mt Khu VC Hòn Hèo.
Sau khi văn phòng ngh viên David D. Cortese thông báo đến cng đng Vit Nam T Nn Cng Sn v nhng ln gi đin thoi kêu gi ngăn cn vic đưa Ngh Quyết Vinh Danh c Vit Nam Cng Hòa mu vàng ba sc đ cVũ Đc Vượng, Nguyn Xuân Ngi và Madison Nguyn.

Nhng phng liên tc ca cng đng v nhng gian manh chng đi nghquyết c vàng này.

Hai đương s sinh hot công cng (Public Figure) là Madison Nguyn thuc hc khu giáo dc, mng c viên ghế ngh viên khu vc 7 San Jose, và Nguyn Xuân Ngi Phó Ch Tch Đng Nhân Dân Hành Đng, đương kim cvn chính tr cho ng c viên Madison Nguyn , mà b tham mưu tranh cca Madison Nguyn li đăt ti văn phòng ca Nguyn Phm Thanh Sơn Báo Nhà, mt t báo mà cng tác viên có đăng tên trong t báo là Vũ Đc Vượng.

Câu hi đt ra là phi chăng có mt điu gì không  phiá sau?

Nên Nguyn Xuân Ngi PCT/Đng NDHĐ và ng c Viên Madison Nguyn phi gi vào cùng thi gian vi Vũ Đc Vượng đ ngăn cn Ngh Quyết vinh danh c VNCH là văn bn xác đnh căn cước ca người t nn cng sn Vit nam trong thành ph San Jose ?

Khi b phát hin bn chúng chi là không có gi hoãn biu quyết ngh quyết cò vàng ca Vit Nam Cng Hòa, và h kêu là b vu oan. Nhưng khi bng c được đưa ra trước công lun thì ngay sau đó trên mt Đài phát Thanh có tn s1120AM c hai đương s này xác nhn là có gi.

Đây là mt li t thú, mt hành đng ngu xun ca người tp làm chính tr.

Hành đng phn bi cng đng ca Nguyn Xuân Ngi Phó Ch Tch Đng Nhân dân HĐ và y viên giáo dc hc khu là người dân c, đang chy đua chc ngh viên khu vc 7 Madison Nguyn là mt s bt tín ca c hai đương s.

S phn bi trng trn này làm sao chúng ta có th tiếp tc tin được con người đi trng thay đen, đâm sau lưng cng đng.

Thế mà bè lũ tay sai vn bưng bô ca tng và nhiu người b bút cong, im mm ăn tin, ăn bc ngay trên nhng s ng giá ca Tng Biên Tp báo Thanh Niên ca đng cng sn vit Nam là tên Nguyn Quang Khế đến San Jose hp trong văn phòng ca mt t nht báo đ ra ch th gì?

Sao mà nhng ch báo hp vi tên Tng Biên Tp báo Thanh Niên ca cng sn VN Nguyn Quang Khế không đăng tin lên cho mi người biết, vì sao h im thin thít vy?
Chiến lược ba mũi giáp công đ ct dây c VNCH  ct c Capital, đ ngăn chn ngh quyết c vàng  Hi Đng Thành Ph San Jose , ngăn chn bng cách chth mua chuc, bt im lng không được khui v này ra ca tên Tng Lãnh SVit Cng  San Francisco, tung mt s tin qúa ln qua tay bn nm vùng dưới hình thc này n đ vn đng cho con gà RI trúng c.
Nhưng chuyn này khó có th xy ra.

Cũng khn nn thay chiến thut ct giây c ca bn Vit Cng trước đây đtu tán tin bc quyên góp ca cng đng, và kế hoch liên hoàn t tr sbáo Nhà cũng là bn doanh ca Ban tranh c cho Madison Nguyn, nơi mà người cng tác tng viết bài cho báo Nhà ca Nguyn Phm Thanh Sơn kiếng trng là Vũ Đc Vượng. Đã b nhng người chng cng chân chính phát hin và b gy.

Nên tên ký gim viết mướn nhng Tin Vt phi đi là Tr s Tranh c nm trong khu AMC glass mà l đi là văn phòng ca t báo Nhà có Vu Đc Vượng Cng Tác, ch biên là Nguyn Phm Thanh Sơn kính trng tng là người đi din cho Madison Nguyn và cho Madison Nguyn đt tr s tranh c.

Nếu chúng ta đc k và xp đt, móc li vi nhau tng tin tc , câu chuyn nêu trên, chúng tôi tin chc qúy v s nhn din được “CHIN LƯỢC BA MŨI GIÁP CÔNG”. Mt chiến thut phá nát cng đng t nn cng sn Vit Nam do Tng Lãnh S VC  San Francisco ch đo.

Mt chiến thut mà bn Cng Sn đang thc hin theo ch th ca Tng Lãnh S Vit Cng  San Francisco qua các con c ngăn chn ngh quyết vinh danh C Vit Nam Cng Hòa mu vàng ba sc đ, âm mưu tranh c vi nhng lá phiếu khiếm din t đin, vi âm mưu đm mõm nm im không được đưa tin, ging như âm mưu Ct giây c, leo qua hàng rào đ tu tán tin bc khi thành ph quyết đnh ly li đt sau bao năm du diếm đng bào ca ông y Viên Ct C, người mà cùng Kim Đính, H Hiếu đt đài Phát Thanh Quc Gia ti Đà Lt năm xưa vy
K gian manh ct giây c, k gian manh gi đin thoi ngăn cn ngh quyết vinh danh lá c VNCH, k đa ding c viên li cng tác vi Vũ Đc Vượng, k làm Phó Ch Tch Đng chính tr Nhân Dân Hành Đng tng vVit Nam và là c vn cho ng c viên Madison Nguyn c hai đã gi đin thoi vào HĐTP ngăn cn ngh quyết này .

Văn phòng ng c viên Madison Nguyn đt ti tr s ca Nguyn PhThanh Sơn baó Nhà, mt t báo có s cng tác ca Vũ Đc Vượng. Người cùng lúc gi vào HĐTP đ xin ngưng biu quyết Ngh Quyết c VNCH mu vàng ba sc đ cùng vi Madison Nguyn và Nguyn Xuân Ngi.

Tt c âm mưu gì đây, chúng ta người Vit T nn cng sn đã tnh thc chưa?

Chúng ta có nhìn thy s cu kết âm mưu ca bn ăn cơm quc gia th ma Cng Sn chưa ?

Hay ch vì chút danh li nh đ ngm ming ăn nhng đng tin nhơ bn hay sao?

Liu chúng ta có nên b phiếu cho nhng khuôn mt bt tín, tin hu bt nht này hay không? Trước đó thì chi nói là không gi vào HĐTP khi tr li vi ký gi Du Phong. Sau đó li lên đài phát thanh xác nhn là có gi.

Ch hành đng tin hu bt nht này sau khi báo Vit Mercury đưa bng chng và ký gi Du phong viết bài tường trình trên trên báo Saigon USA thì Madison Nguyn mi tá ho lên vì b l chân tướng ca cô gái x Lương Sơn, Phú Yên đã sinh hot chính tr t lúc còn  VN khi nh do c vn Ngyn Xuân Ngi Phó Ch Tch đng Nhân Dân Hành Đng đã tuyên b trước đây.

Chúng ta b phiếu chn ai đây?

Có nên b phiếu cho cng sn nm vùng, cho bn tay sai cng sn cho nhng người ra vào nước Cng Hòa Xã Hi Vit Nam như đi ch, đ tiếp tếy c, đ dy bn Vit Cng…chúng ta có mun b đt đài phát thanh quc gia như  Đà Lt hay không?

Chúng ta có mun hu du ca Phm Xuân Trung tướng tình báo Cng Sn, Phm Ngc Tho, Gíao Sư Đng Đình Ngc người cm đu b phn căn cước nhân dân ca cng sn vit nam đ làm đi đin đng bào người M gc Vit nm trong Hi Đng Thành Ph San Jose hay không?

Xin quý v c tri trong khu vc 7, nhng ông bà già nm trong các Trung Tâm Dưỡng Lão hãy hi con cháu cho k, nh con cháu ghi dùm phiếu bu khiếm din và chn ai phi nói cho rõ, không nên vì li nnh hót , vì lon sa, cái bánh ca các trung tâm hay ngường c viên ch ký vào mà không t đin b cho ai mà li đ người ta d d ch ký còn h đin cho ai thì không biết. Đó là vic làm sai lut, chính quí v s b lut pháp Hoa K trng tr thì mt hết quyn li và ch kh cho qúy v mà thôi.

Hãy sáng sut và nht quyết không bu cho tay sai cng sn Vit Nam.

Nht quyết không b phiếu cho người ngăn cn nghquyết c vàng ba sc đ ca VNCH. 

Mt lá c mà toàn dân, toàn quân VNCH đã đ không biết bao xương máu đ bo v.

Nht quyết không bu phiếu cho ngừơi tin hu bt nht.

Nht quyết không bu phiếu cho ngừơi tht ha, bchc v dân c gia nhim kỳ.

On Monday, September 26, 2016 2:55 AM, "Lloyd Pham t [diendanviahe]" <> wrote:

 
S tht v thư khiếu ni Ash Kalra council district # 2
ca bà Đ Minh Ngc


LTS : CM Magazine nói có sách mach có chng vi email ca cô Đ Minh Ngc là nn nhân b nhân viên ca NV. Ash Kalra bt phi tháo giây đeo c có biu tượng c vàng ra trong ngày NV Ash Kalra t chc  cho Đi S Ted Osiuos nói chuyn ti City Chamber Hall. Không biết nhng người Vit tng to mm chng Madison Nguyn là người to ra ngh quyết C VÀNG SAN JOSE. Nghĩ sao v hành đng kỳ th và đc tài này ca NV Ash Kalra. Ngh viên Nguyn tâm Khu vc 7 nghĩ sao, các ông bà to mm thường ra vào VN nghĩ sao? TTCS/VNCH nghĩ sao?Cư sĩ Pht giáo Nguyn Cao Can,Nguyn Hng Dũng nghĩ sao?

ng c viên THT C LÊ TH CM VÂN nghĩ sao v hành đng cm mang c vàng Vào phòng hp MÀ LI ĐI PHÒ NNH ASH KALRA????”

Nh có Phó Th Trưởng Madison Nguyn đ trình d tho ngh quyết và sau đó Th Trưởng Chuck Reed và NV Sam Liccardo nay là đương kim th trưởng cùng đng thun đ trình HĐTP ph ngh quyết c vàng sau đó đã được tr thành ngh quyết chính thc v C Vàng ca TP San Jose.Nh s vn đng ca Phó Th Trưởng Madison Nguyn, mà c vàng ba sc đ VNCH tung bay 7 ngày liên tc hàng năm vào ngày Tết Nguyên Đán ti City Hall San Jose.Quý đng hương không thy hãnh din hay sao mà li chng đi mù quáng và thin cn và chng đi mù quáng không nhn ra đâu là đúng hay sai !!!!

I only wore that little neck chain; I didn't bring in a FLAG. My letter simply to protest how your office staffs violated my basic human rights by asking me to remove my little neck chain, which has an honor symbol of””
Đ Minh NgcFrom: Ngoc Do [mailto:] 
Sent: Wednesday, July 22, 2015 2:25 PM
To: District2
Cc: The Office of Mayor Sam Liccardo; District4; District3; District5; Oliverio, Pierluigi; District7; Herrera, Rose; District9; District 10; Viet VungVinh; 
; Thien Huynh; ; Cali Today; Viet Tribune; TUONG PHAM; Lan Nguyen; DoBui, T. Jane; Andy Pham; Henry Ng; Tu Do; Cao Nguyen; Viet List; Victor Pham; Tony To; Amy DDn; Barry Do; mc Truong; The-Vu Nguyen;; Mai Khuyen; Chu Tan; NT. Lương/24; NGUYEN TRAN; Minh Ngc Đ; Tammy Le; Huy M. Nguyen; Trang Cao; Nguyet N. Q. N.; CaoMinh Nguyen; Tho Nguyentan; Th Lê; Do Hung; Thien-Thanh Pham; HÀ TRIU; Dawn Doan Hang Chu; ; Quocviet V.; Trang Nguyen; To Bao; NhuDac Tran-QuanCanh; L Phm; VL Pham Thai Hoang; Hoa Thai Van; Long Nguyen; HA PHAN; Ha Phan; Anthony Nguyn; Alexandre Bui; ; H Vân; Philip Bui
Subject: Response to Councilman Ash Kalra re. our Vietnamese Freedom Flag (English & Vietnamese versions)


Dear Councilman Ash Kalra, 
Thank you for your quick response to my complaint letter. Your replies, in fact, made me even unhappy by the following points:
First, your letter said: ... "After the event, I checked with my staff, and they were not instructed by anyone else in this manner and never asked anyone to remove the flag." I hope by replying that, you don't mean I'm a liar. I had witnesses who knew and saw the incident that I can now list one of them who is Mrs. Van Lan Truong (Supervisor Chavez's staff). Ms. Van Lan Truong knew your staff asked me to remove my neck chain, not allowing me to wear it to come into the Council Chamber. Mrs. Van Lan Truong tried to ask your two staffs to return the chain & let me get in the Chamber, but she could not resolve it after all. You can check with Mrs. Van Lan Truong how the story took place. Second, your letter doesn't get straight to the issue that I complained about. My letter mentioned the neck chain that I was wearing, which has the symbol of Vietnamese Freedom Flag, not the whole flag all by itself. (See attached pictures for their difference please). I only wore that little neck chain; I didn't bring in a FLAG. My letter simply to protest how your office staffs violated my basic human rights by asking me to remove my little neck chain, which has an honor symbol of Vietnamese Freedom Flag, not an bad cause nor terrorist symbol. 
I know that the City of San Jose officially approved Vietnamese Freedom Flag through a Resolution. That is why I could not understand such an undemocratic act was done in City Hall Council Chamber, under your organizing/management on the event of Mr. Ambassador Osius openly held meeting with Viet community. This made me, and many community members wonder if your staff’s action would come from Mr. Ambassador himself as he had publicly expressed that he could not be seen with the Vietnamese Freedom Flag because he's an official US diplomat.
 If this undemocratic order/instruction truly came from Mr. Ambassador Osius, then on behalf of my community, I like to provide to you, my councilman, so you can pass it on to your staffs and to whoever blindly listened to Mr. Osius, the attached picture which shows our former U.S. Ambassador to Vietnam, Mr. David Shear, who was Mr. Osius’ predecessor stood under our Vietnamese Freedom Flag in a community meeting in May 2013 in Little Saigon Orange County.

Sincerely,
Do Minh Ngoc
Vietnamese-American community member


 Inline image


Hình nh này chng minh nhân viên đã được ch th ca Ash Kalra phi g c vàng trên c cô Đ Minh Ngc ra. Mt hành đng s nhc biu tượng lá c vàng ca VNCH,  và nhng người t xưng là người quc gia , thanh niên c vàng, các tai to mt b v ngc chng cng như BS Phm Đc Vượng TTT. Tp Th CS/Tây Bc Hoa Kỳ, TS Nguyn Hng Dũng thì ng gt, Bà Đ Thành Công thì xem đin thoi. Không mt ai có phn ng v vic đòi g b giây đeo c có c vàng ???? 
Tt c h là “Nhng con người Vô Cm hết ri hay sao?


Hay là hèn nên khiếp s trước lnh cm c vàng ca Ash Kalra ra mt k th ngn c vàng nơi công cng như thế này???


y Viên giáo dc hc khu East Side San Jose Lê Th Cm  người đã ba ln tht c, người tng được giáo sư Nguyn Cao Cang và các cư sĩ Pht giáo Bc Cali như Nguyn Văn Chót, Nguyn Hng Dũng, Thc sĩ Bo Him Thái Quc Hùng,hô to cho mi người biết là hu du VNCH con ca đi tá CS Lê Văn Cao thi Bo Đi ti Đà Lt (Hình như đn CS này trú ng nh nhà chi Thái ti s 43 Đường Hoàng Diu Đà Lt gn thác Cam Ly thì phi.) bà Lê Th Cm Vân hin là người đang hết mình cung cúc “phng v ng c viên Ash Kalra gc n đ tng là người t chc bui gp g ĐS Osiuous, ra lnh lt c vàng ca cô Đ Minh Ngc trong phòng hp HĐTP/San Jose.cng đng người M gc Vit đã và  s làm gì vi chng c này h cô y Viên giáo dc hc khu hu du ca đi tá CS ti Đà Lt thi Bo Đi?


Thưa Ngh Viên Ash Kalra,
Cám ơn ông đã phn ng nhanh chóng thư khiếu ni ca tôi. S t
r li ca ông làm tôi không hài lòng bi nhng đim sau đây:
Đu tiên, thư ca ông nói rng: ... "Sau s kin này, tôi đã kim tra vi nhân viên ca tôi, và h không được hướng dn bi bt c ai khác theo cách này và không bao gi yêu cu ai đ loi b các lá c.Tôi hy vng ông không có cho tôi là mt k nói di. 

Tôi có nhân chng đã thy và biết s vic mà tôi có th lit kê như là bà Vân Lan Trương (nhân viên ca Giám sát viên Cindy Chavez). Bà Vân Lan Trương biết nhân viên ca ông hi tôi đ tháo b dây đeo c ctôi, không cho phép tôi đeo nó đ đi vào phònghpBà Vân Lan Trương đã c gng đ yêu cu hai nhân viên ca ông tr ldây đeo c ca tôi, nhưng  không th gii quyếđượcÔng có th phkim vi bà Vân Lan Trương s vic đã din ra.

Th hai, thư ca ông không đi thng vào vn đ mà tôi phàn nàn. Lá thư ca tôi đã đ cp đến dây đeo c mà tôi đã mang, trong đó có biu tượng clá c Vit Nam T Do, không phlà nguyên lá c(Xem hình nh đính kèm đ biết s khác bit). Tôi ch mang mt dây đeo c nhTôi đã không mang vô mlá c

Lá thư ca tôi ch đơn gin là đ phn đi v nhân viên văn phòng ca ông đã vi phnhân quycăn bn ca tôi bng cách yêu cu tôi đ tháo b dây đeo c rt nh ca tôi, trong đó có mt biu tượng danh d cc Vit Nam T Do, không phi là mt biu tượng khng b.

 Tôi biết rng thành ph San Jose đã chính thcông nhn c Vit Nam T Do thông qua mt Ngh quyết.

Đó là lý do ti sao tôi không th hiu được li xy ra mt hành đng phi dân ch đã din ra ngay trongphòng hi trường cHi đng thành phqua s kin ông Đi s Osius công khai t chc cuc hp vi cng đng ngườVit t nn cng sn

Điu này làm cho tôi, và nhiu thành viên cng đng t hi, hành đng nàca nhân viên thuc văn phòng ông đến t ông Đi s vì ông Đi S đã công khai bày t rng ông không th được nhìn thđng chung vi lá c T Do ViNam vì ông là mt nhà ngoi giao chính thca chính ph M.

 Nếch th hay hướng dhành đng phi dân ch này thc s đến t ông Đi s Osius, thì tôi thay mt cho cng đng ca tôi, tôi mun cung cp cho ông, ngh viên ca tôi, đ ông có th chuyn đến nhân viên ca ông và bt c ai mù quáng nghe theo lnh công Osius, các hình nh đính kèm trong đó cho thy cu Đi s M ti Vit Nam, ông David Shear, là người tin nhim ca ông Osius đã đng dưới lá c T Do Vit Nam ca chúng tôi trong mt cuc hp cng đng tháng 5 năm 2013 ti Little Saigon Qun Cam.

Trân trng,
 
Đ Minh Ngc
Mt thành viên trong cng đng người M gc Vit San Jose

                        


----- Forwarded Message -----
From: "Son Ha Nguyen >; CHINH NGHIA VIET <>; CHINH NGHIA VIET <>
Sent: Sunday, September 25, 2016 11:38 AM
Subject: [diendanviahe] Thư Lên Tiếng (đính chính) của Đỗ Minh Ngọc

 
Hôm nay tôi xin trình bày ở đây để quý vị hiểu rõ rằng nghị viên Ash Kalra không có liên quan gì đến việc tôi bị tháo dây cờ.
Nhân đây, tôi thành thật xin lỗi nghị viên Ash Kalra vì sự ngộ nhận này đã ảnh hưởng đến  việc vận động tranh cử của ông.


Vì thế, tôi đã và đang ủng hộ và vận động cho Ứng cử viên Dân biểu tiểu bang Cali địa hạt 27 Ash Kalra.
Tôi cũng xin qúy vị ủng hộ cho Ứng cử viên Ash Kalra bằng cách vận động cho bạn bè, người thân và chính mình bầu cho UCV Ash Kalra vào tháng 11 vì ông là người xứng đáng.On Sunday, September 25, 2016 10:30 AM, "Dan Vo t [Daploisongnui]" <> wrote:

 
Kính chuyn thư ca bà Đ minh Ngc đ biết rõ s tht .
imageNgh viên Ash Kalra không ngăn chn c vàng , người ngăn chn nghi quyết c vàng chính là Madison Nguyn,Nguyn xuân Ngãi và vit gian Vũ đc Vượng , 3 người này đã gi vào HĐTP xin tm hoãn phê chun ngh quyết C Vàng .(Đc bài viết ca ông Phm L :"Ba mũi giáp công" s rõ như ban ngày.
imagevit gian vũ đc vượng đng gia bên trái là nhà báo than Madison
.B/s Ngãi và Madisonimage


On Sunday, September 25, 2016 8:32 AM, "Quocviet V  [BTGVQHVN-2]" <> wrote:

 
 Xin qúy vị ủng hộ cho Ứng cử viên Ash Kalra bằng cách vận động cho bạn bè, người thân và chính mình bầu cho UCV Ash Kalra vào tháng 11 vì ông là người xứng đáng.

Hiển thị thư gốc
Vào ngày 7:34 Chủ Nhật, 25 tháng 9 2016, "nguyen_ngoctu75> đã viết:

 

Thư Lên Tiếng (đính chính) của Đỗ Minh Ngọc

Kính thưa quý bậc Trưởng Thượng
Kính thưa quý Đồng Hương
Kính thưa quý Cử Tri khu vực 27
Tôi là Đỗ Minh Ngọc, cư dân của thành phố San Jose, tôi kính yêu lá cờ vàng từ lúc 3 tuổi đến suốt đời.
Gần 2 tháng qua, tại miền Bắc California có một số chương trình phát thanh trên radio, TV và báo chí, đã đem sự việc tôi bị một cô nhân viên bắt tháo dây đeo cổ cờ Mỹ và Việt màu vàng 3 sọc đỏ, để bên ngoài trước khi vào phòng họp, gặp đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ông Ted Osius, ngày 14 tháng 7 năm 2015 để diễn giải theo ý riêng của họ với mục đích gây ngộ nhận, bất lợi cho nghị viên Ash Kalra, cho nên tôi cần lên tiếng vì sự thật.
Mới đầu tôi đã ngộ nhận cô ấy là nhân viên của nghị viên Ash Kalra (vì hôm ấy tôi thấy Nghị viên Ash Kalra điều hợp buổi tiếp xúc của ông Đại sứ với Cộng đồng Việt Nam).
Tôi đã viết thư than phiền việc làm của cô ấy với nghị viên Ash Kalra.
Nghị viên Ash Kalra xác nhận, cô ấy không phải là nhân viên của ông.
Sau khi nhờ người tìm hiểu, tôi mới biết cô ấy là Nhân viên của văn phòng dân biểu theo yêu cầu của bộ ngoại giao.
Hôm nay tôi xin trình bày ở đây để quý vị hiểu rõ rằng nghị viên Ash Kalra không có liên quan gì đến việc tôi bị tháo dây cờ.
Nhân đây, tôi thành thật xin lỗi nghị viên Ash Kalra vì sự ngộ nhận này đã ảnh hưởng đến  việc vận động tranh cử của ông.
Nhờ tìm hiểu nên tôi đã biết rõ nghị viên Ash Kalra (bây giờ là Ứng cử viên Dân biểu tiểu bang CA địa hạt 27) là một người đồng cảnh ngộ với chúng ta. Đã đến đây và bắt đầu cuộc sống với hoàn cảnh nghèo khó. Ông đã cố gắng đẻ lấy bằng Tiến sĩ Luật. Trở thành một luật sư công cộng để giúp đỡ người nghèo, một giáo sư của trường Luật và Đại học tại San Jose. Ông đang là nghị viên khu vực 2 của San Jose 8 năm. Ông là một người có đạo đức rất tốt, và cũng là người bạn thân của Cộng đồng Việt Nam tỵ nạn Cộng sản Bắc Cali. Đặc biệt, ông đã sát cánh với cộng đồng trong cuộc tranh đấu cho danh xưng Little Saigòn cũng như tranh đấu chống công ty Formosa để bảo vệ môi trường cho Việt Nam.
Vì thế, tôi đã và đang ủng hộ và vận động cho Ứng cử viên Dân biểu tiểu bang Cali địa hạt 27 Ash Kalra.
Tôi cũng xin qúy vị ủng hộ cho Ứng cử viên Ash Kalra bằng cách vận động cho bạn bè, người thân và chính mình bầu cho UCV Ash Kalra vào tháng 11 vì ông là người xứng đáng.
Thành thật cảm ơn qúy vị đã bỏ thời gian để đọc những lời đính chính và tâm tình của Minh Ngọc.
Kính chúc quý vị nhiều sức khỏe, thành đạt, hạnh phúc.
                                                    Trân trọng kính chào,
                                                       Đỗ Minh Ngọc

__._,_.___


Posted by: CongDao Tran <