QUỐC HẬN 30 THÁNG 4

Image result for Tháng Tư năm 1975 ----- ==== ====

Sunday, October 30, 2016

Quà Giáng Sinh 2016 từ lòng biết ơn các ân nhân tại Nauy Đêm Nhạc Vàng Thu Áo Lính Oslo ngày 24 tháng 09 năm 2016.

 Sunday, October 30, 2016

Quà Giáng Sinh 2016 từ lòng biết ơn các ân nhân tại Nauy Đêm Nhạc Vàng Thu Áo Lính Oslo ngày 24 tháng 09 năm 2016.

 
Posted by at 1:07 AM


Posted by: =?UTF-8?Q?Nha_K=E1=BB=B9_Thu=E1=BA=ADt

Featured Post

Lễ Khánh Thành Tượng Đài Tưởng Niệm Cố Tỗng Thống Ngô Đình Diệm tại Montréal,Québec, Canada.

From: joe pham < Sent: Wednesday, July 25, 2018, 8:51:20 AM PDT Subject: Trân trọng kính chuyển đến quý bạn đọc trong và ngoà...

Popular Posts

Popular Posts

My Blog List