QUỐC HẬN 30 THÁNG 4

Image result for Tháng Tư năm 1975 ----- ==== ====

Sunday, October 30, 2016

Quà Giáng Sinh 2016 từ lòng biết ơn các ân nhân tại Nauy Đêm Nhạc Vàng Thu Áo Lính Oslo ngày 24 tháng 09 năm 2016.

 Sunday, October 30, 2016

Quà Giáng Sinh 2016 từ lòng biết ơn các ân nhân tại Nauy Đêm Nhạc Vàng Thu Áo Lính Oslo ngày 24 tháng 09 năm 2016.

 
Posted by at 1:07 AM


Posted by: =?UTF-8?Q?Nha_K=E1=BB=B9_Thu=E1=BA=ADt

Featured Post

ÔNG CỤ Ở MIỀN NAM ĐÃ GIỮ LỜI HỨA.

Một mặt trận hai kẻ thù Giặc cộng bán nước, tàu phù xâm lăng. TIẾNG NÓI CỦA CỤ TRẦN VĂN HƯƠNG CỦA NHỮNG NGÀY CUỐI CÙNG KHI MẤT NƯ...

Popular Posts

Popular Posts

My Blog List