QUỐC HẬN 30 THÁNG 4

Image result for Tháng Tư năm 1975 ----- ==== ====

Tuesday, November 8, 2016

Phản chiến một chiều -- Bất Công Cho NGƯỜI LÍNH VNCH

 
  
On Friday, September 23, 2016 10:03 PM, "HungThe t [diendanchinhtri]" <> wrote:


    Phản chiến một chiều   -- Bất Công Cho NGƯỜI LÍNH VNCH

 
      Kính chuyển quývị, xin tiếp phổ biến, 30/4/75 một vết thương không lành với những người con yêu cuả Tổ quốc VN, chỉ những kẻ giả nhân, nhà baó, bình luận gia, trí thức cơ hội, khóc bác trong tù, mới xấp mặt chóng quên baì học đau thương vì đâu nên nỗi, ht
    
BÀI  HOC  ĐAU THUONG  .

Chánh quyn VNCH trước ngày 30-04-75 đã quá lơ là trong trn chiến tuyên truyn , cho nên đã đ cho Đng Dân Ch làm mưa làm gió ti Quc Hi M .  Cái bt công đau đn nht , như trường hp TNS John Kerry năm 1971 , ra trước Thượng Vin M nói 45 phút thao thao bt tuyt , ch đ vu oan và h nhc Lính M và người lính VNCH --  trong khi bênh vc và đánh bóng k xâm lăng là H Chí Minh và CS BV .

Ông Bill Clinton và nhóm phn chiến cũng làm như vy , mang hình HCM và c MTGP khi xung đường đòi M rút quân ... Mc đích ch nhm cúp vin tr, trói tay VNCH , bt buc phi đu hàng CS , trong khi đó li ca tng CS .

Không bao gi nhóm phn chiến biu tình xung đường nói lên ti ác CS xâm lăng MN , như các v chôn sng Mu Thân 68 , mùa hè Đ La 72 , cho hàng trăm xe tăng vượt sông Bến Hi vào giết đng bào MN .

Các trn An Lc , Charlie , Bình Long , Qung Tr , Kontum ..v..v.  ..- Phn chiến mt chiu bt công là ch đó
 


On Tuesday, August 9, 2016 3:43 PM, "Phu Van nguyenvan203@att.net  wrote:


 
          Có những người mà Ô Aladin goi là CUỒNG DC thì làm sao họ còn nhớ được Bill Clinton, 1972 đã từng cầm đầu nhiều đoàn biểu tình phản chiến, và những tay phản chiến năm xưa đang năḿ quyền là PTT Joe Biden, Ngoai trưởng John Kerry,  TĐ Ca Jerry Brown...họ cũng đâu còn biết Ôbamá năm ngoai đã vinh danh  Jane Fonda....


Tóm lại, nhà bình luận gia naò đó hữu lý cho răǹg chính quyền hiện nay là một chính quyền nhát chiến đđang được cầm đầu bởi nhưng̃ chính trị gia chém về.   Phú Vân.
---

Ông Bill Clinton oi ..!  Làm sao người Vit t nn có th quên Ông  ?
__._,_.___

Posted by: dieu lien 

Featured Post

ÔNG CỤ Ở MIỀN NAM ĐÃ GIỮ LỜI HỨA.

Một mặt trận hai kẻ thù Giặc cộng bán nước, tàu phù xâm lăng. TIẾNG NÓI CỦA CỤ TRẦN VĂN HƯƠNG CỦA NHỮNG NGÀY CUỐI CÙNG KHI MẤT NƯ...

Popular Posts

Popular Posts

My Blog List