QUỐC HẬN 30 THÁNG 4

Image result for Tháng Tư năm 1975 ----- ==== ====

Friday, November 18, 2016

Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa Blog'sThương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa Blog's

Tin tức liên quan đến chương trình TPB/VNCH

Thursday, November 17, 2016

Thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa Hồ Phú Bông (Danlambao)

Tôi không nhớ chính xác là đã mấy mươi năm mới quay lại nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế ở đường Kỳ Đồng, Sài Gòn! Nhưng dù bao nhiêu năm vật đổi sao dời thì ngôi giáo đường vẫn sừng sững tại đó. Cổng nhà thờ không trực diện với đường như các nhà thờ Huyện Sĩ, Ba Chuông hay Vườn Xoài... Cổng nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế là đường chéo, cắt góc vuông của khu đất phía bên tay phải, nên thông thoáng rộng rãi dễ dàng hơn cho các phương tiện ra vô, đặc biệt trong các lễ lớn đỡ bị kẹt xe, kẹt đường.


Bài đã đăng
__._,_.___

Posted by: =?UTF-8?Q?Nha_K=E1=BB=B9_Thu=E1=BA=ADt?= 

Featured Post

ÔNG CỤ Ở MIỀN NAM ĐÃ GIỮ LỜI HỨA.

Một mặt trận hai kẻ thù Giặc cộng bán nước, tàu phù xâm lăng. TIẾNG NÓI CỦA CỤ TRẦN VĂN HƯƠNG CỦA NHỮNG NGÀY CUỐI CÙNG KHI MẤT NƯ...

Popular Posts

Popular Posts

My Blog List