QUỐC HẬN 30 THÁNG 4

Image result for Tháng Tư năm 1975 ----- ==== ====

Monday, March 20, 2017

TƯỞNG NIỆM TT NGÔ ĐÌNH DIỆM -- TRIỆU NGƯỜI THƯƠNG -- NĂM NGƯỜI PHÁ

 
Xin kinh chuyên tiêp : 

--  Forwarded  message --
Duc Huy : 
      
                           Hàng năm cứ đến ngày 01 tháng 11

TƯỞNG NIỆM TT NGÔ ĐÌNH DIỆM -- TRIỆU NGƯỜI THƯƠNG -- NĂM NGƯỜI PHÁ


Năm 1971 , quân đội và dân chúng Sài Gòn chính thức công khai làm lễ tưởng niệm TT Ngô Đình Diệm vào ngày 02-11-1971 

From: San Le D. <>

- KHONG VE VIET NAM NEU CON VIET CONG
- MUON CHONG TRUNG CONG PHAI DIET VIET CONG MUON DIET VIET CONG PHAI DIET VIET GIAN

KHÔNG CÓ AI THÙ GHÉT ÔNG DIỆM HẾT TRỪ BỌN VC VÀ BỌN CS  -  SƯ HỔ MANG THÂN VC

  LDS
---------------------
From :    chaulinhvu  wrote:
Nếu TT Diệm sống lại và nhìn thấy  Hồ Chi Minh ngồi trên bàn thờ trong các   chùa của Phật Giáo như ngày hôm nay dưới chế độ CS ---  thì có lẽ TT Diệm là người đau lòng nhất .

" Nếu TT Ngô Đình Diệm sống lại và nhìn thấy  Phât Giáo VN  tan nát như ngày hôm nay --- thì có lẽ TT Diệm là người đau lòng nhất  .

                       SÀI GÒN TƯỞNG NIỆM TT NGÔ ĐÌNH DIỆM  02-11-1971


Sau khi lật đổ TT Diệm , TT Johnson cho đổ bộ ngay ba tiểu đoàn Thủy quân lục chiến Mỹ đầu tiên vào bãi biển Đã Nẵng tháng 3 - 1965.

Hồ Chí Minh và các đài phát thanh Hà Nôi lâp tuc ra sức tuyên truyền, rêu rao chiến dịch  " Chống Mỹ cứu nước " .
Chiến tranh bắt dầu leo thang ... 

Tại Sài Gòn , thủ đô và dân chúng bắt đầu náo loạn vì liên tục chỉnh lý và đảo chánh tranh giành nhau ,--- Dương Văn Minh , rồi Nguyễn Khánh (01-64), rôi dên  Phan Khắc Sửu, Trần Văn Hương ,  ...đến Nguyễn Cao Kỳ , Nguyễn Văn Thiệu (1965) .

CS Hà Nôi tiêp tuc đưa nhiều binh lính và vũ khí theo đường mòn HCM .

Ở trong Nam CS rải truyền đơn chống Mỹ , chông bu nhin tay sai My .
Truyền thông bao chi Mỹ thiên Tả phản chiến làm miền Nam dâ`n dâ`n mất chính nghĩa .

Chiến tranh gia tăng cường độ ...Hàng tuần hàng tháng đều có lính chết . Lúc đầu là vài chục , vài trăm rồi lên tới hàng ngàn người chết . Nhà cua bi phao kich  hàng dêm .

Dân chúng bắt đầu tưởng nhớ đến thời gian thanh bình dưới thời TT Ngô Đình Diệm qua chinh sach Âp Chiên Luoc an toàn.
Lúc đầu quân dân SG còn sợ sệt không dam công khai , ho chỉ theo một số nhỏ CG BK di cu cầu hồn trong các nhà thờ SG , Tân Dinh .

Năm 1971 , quân đội và dân chúng Sài Gòn chính thức công khai làm lễ tưởng niệm TT Ngô Đình Diệm vào ngày 02-11-1971 
On Sunday, March 19, 2017 5:33 PM, "Khach-Quan Tran  [ChinhNghiaViet]" <> wrote:

 
Mọi quyền lực nào của Bảo Đại có cũng đều do ngoại bang, hoặc Pháp, hoặc Nhật, hoặc Mỹ ban phát cho. Như vậy, Bảo Đại chỉ là người chuyên môn làm bù nhìn tay sai và làm bình phong che đậy cho ngoại bang chiếm đoạt chủ quyền quốc gia. Đó là cái xà to tướng của lịch sử. Cái xà này mọc ra cái dằm be bé “Bảo Đại chọn Ngô Đình Diệm làm thủ tướng (cứ cho là đúng)”. Tại sao lại không thấy cái xà to mà lại chỉ chú tâm vào cái dằm bé ? Tại sao lại đi tin Bảo Đại, một kẻ tồi tệ ?
Bức công điện ngày 7/9/1963 của Đại Sứ Henry Cabot Lodge là tài liệu mật của Bộ Ngoại Giao Mỹ vừa mới được giải mật. Nó là cái xà to của lịch sử quan hệ Mỹ Việt có tọa độ hẳn hoi trong kho tài liệu lưu trữ của Bộ Ngoại Giao Mỹ, tại sao lại không tin ?

Không thấy cái xà to, chỉ thấy cái dằm bé tí của lịch sử, không thể nào biết sự thật, không thể nào nói được sự thật.
Khách Quan.


From: Tu-Thanh Nguyen <

To: "" <>; Khach-Quan Tran <>
Sent: Saturday, March 18, 2017 3:30 PM
Subject: Re: [ChinhNghiaViet] SỰ THẬT LỊCH SỬ (VỀ NGÔ ĐÌNH DIỆM)

 1. Ông Diệm được vua Bảo Đại mời làm thủ tướng với toàn quyèn ...  Chi có những kẻ mơ ngủ, ngu dốt  moí không muốn biét . Hay đọc Rồng Việt Nam của vua Bảo Đại .
 2. Dù có khuyét điểm, nhưng ông Diệm không bị Mỹ coi thường ( như Tàu, Nga coi thưòng bầy vẹm HCM ) ở chỗ ông Diệm không chap nhận cho Mỹ mang quân vào VN .
 3. Hay nhìn những tên " giết mưón " trong viẹc giét Diệm năm 1963 để so sánh . Đặc biệt thủ tướng PHan Huy Quát một tên trong nhóm chính trị salon Caravelle đã ngớ ngẩn như chó ngửi địt khi Mỹ đổ 1500 TQLC vào bãi biển Đà Nẵng năm 1965 . Đám chính trị xôi thịt Caravelle ( trong do có Nhất Linh nuót thuốc phiẹn tự tử ) khi cầm cờ trong tay thì phất như đuôi chó thấy chủ .
 4. Những " hồi ký" của những tên mần chính trị ... đều bull shit như nhau , tức tự tâng bốc và miệt thị người khác . Mỹ hay VỊt cũng một loại .
 5. Tin những cái gọi là công điện, tin những điều viết trong hồi ký của những tên mần chính trị thì có khác gì loài bọ hung ?
 6. Kể từ năm 1954 đên 2017 nhân dân VN đã sống qua 3 chế độ .
  - Diệm tức Đệ Nhất Công Hòa
  - Đệ Nhị Công Hòa do đám tuóng lãnh xuất thân khố đỏ, khố xanh lãnh đạo
  - Đảng Vẹm cai trị .
Trong 3 chế dộ thì chế độ Diệm coi như khá hơn cả . NÓi cách khác có 3 điều kiện để chọn thì nhân dân VN đều chọn điều khá nhất ( dù chưa hoàn hảo ) là thời gian Ông Diệm lãnh đạo MIèn Nam .
On Saturday, March 18, 2017 12:48 PM, "Khach-Quan Tran  [ChinhNghiaViet]" <> wrote:

 
 
SỰ THẬT LỊCH SỬ (VỀ NGÔ ĐÌNH DIỆM)

Nói về ông Ngô Đình Diệm, ai nấy đều giành nhau nói bằng “sự thật lịch sử” ! Nhưng thật buồn cười : “sự thật lịch sử” gì mà người này thì tôn vinh là thánh thần; người kia thì chê bai ngu đần và độc tài gia đình trị, v.v… Như thế nghĩa là, những kẻ đó chẳng hề biết thế nào là sự thậtthế nào là lịch sử.
Không thấy cái xà to tướng nhưng chỉ nhắm vào vài cái dằm bé tí để luận là đặc tính chung của đa số người Việt thích nói về “sự thật lịch sử’ !
Về ông Ngô Đình Diệm và chính quyền của ông, cái xà to tướng của lịch sử là bức công điện của ông Đại Sứ Mỹ Henry Cabot Lodge báo cáo về Bộ Ngoại Giao Mỹ vào ngày 7/9/1963 đã được giải mật (Theo tài liệu của Bộ Ngoại Giao Mỹ FRUS Năm 1961-1963, Quyển 4, Document 72)*[1]  
Trong công điện đó, ông Cố Vấn Ngô Đình Nhu đã nói như nài xin ông chủ Mỹ trong một cuộc họp :
Tôi là ngựa đang chiến thắng, nên tin tưởng đặt cược vào tôi. Tại sao lại muốn kết thúc tôi ?
Tôi đang bị báo động bởi những gì đang xảy ra trong Quân Đội. Nếu tôi ra đi, Quân Đội sẽ chiếm lấy chính quyền. Bọn cóc nhái của CIA và USIS này sẽ phá hoại các nỗ lực chiến tranh."

Tội nghiệp cho ông Cố Vấn Ngô Đình Nhu, nhân vật được coi như có quyền lực nhất nhì của chính quyền Ngô Đình Diệm, tuy đã cố gắng giải bày nhưng là phận tôi tớ thì làm sao biết được ý đồ và quyền lợi của ông chủ là gì mà nói đến đang chiến thắng hay phá hoại nỗ lực chiến tranh ! Không hiểu mà lại làm trái với ý đồ và quyền lợi của chủ *[2], các ông Diệm và Nhu phải bị loại bỏ là chuyện đương nhiên.

Nếu biết thế nào là sự thật lịch sử ắt phải thấy từ bức công điện lịch sử này, Chính Quyền Ngô Đình Diệm chỉ là bù nhìn tay sai của Mỹ từ lúc khai sinh đến lúc bị khai tử. Từ đó, ắt phải thấy mọi chủ trương chính sách của Chính Quyền bù nhìn tay sai Nhà Ngô đều phải do ông chủ Mỹ chỉ định hoặc cho phép.
Như vậy, ông Ngô Đình Diệm là người yêu nước, là ông thánh hay là kẻ độc tài tàn bạo tùy thuộc vào những cái dằm lịch sử được nhìn thấy thì cũng đều là do chủ trương chính sách của ông chủ Mỹ chỉ định hoặc cho phép.

bù nhìn tay sai thì làm gì có của riêng, tất cả đều thuộc về ông chủ. “Yêu nước, thánh thần hay độc tài, tàn bạo, …” của chính quyền bù nhìn tay sai Ngô Đình Diệm, tất cả đều thuộc về ông chủ.
Nên nhớ rằng, đặc tính chỉ nhắm vào những cái dằm nhưng không thấy cái xà lịch sử của đa số người Việt thích nói về “sự thật lịch sử” đã tố cáo họ chẳng biết thế nào là sự thật, do đó họ chỉ có thể nói những điều phản sự thật.

Gọi là yêu nước nhất thiết phải có trình độ nhận biết sự thật lịch sử, phải suy nghĩ và hành động dựa vào sự thật lịch sử, nếu không thì chỉ là những kẻ a dua làm tay sai và đưa dân tộc Việt vào vòng nô lệ mới mà thôi.

Khách Quan.

*[1] FRUS 1961-1963 VOLUME IV, DOC 72, AUG-DEC 1963
FOREIGN RELATIONS OF THE UNITED STATES, 1961–1963
VOLUME IV, VIETNAM, AUGUST–DECEMBER 1963, DOCUMENT 72

72. Telegram From the Embassy in Vietnam to the Department of State1
Saigon, September 7, 1963, 2 p.m.
434. CINCPAC for POLAD—exclusive for Admiral Felt. Eyes only for Secretary. Herewith report of meeting from 6 to 8:15 p.m. 
Friday2 between [less than 1 line not declassified] and Nhu.

1. [less than 1 line not declassified] stressed the urgent crisis created by the situation in US Senate described in Hilsman's no. 3353 to me. They explained that passage of a resolution described in the telegram would be an irreversible action and would commit every Senator voting for it to vote against further appropriations.

2. They think Nhu was shaken by this news which evidently he had not expected. Nhu said he had expected me to come back, apparently, “to negotiate” with him about his resignation. [less than 1 line not declassified] said that there was nothing for me to negotiate; that I, from a background of 25 years in US public life, had given my very best advice, which was for him to leave the country immediately for six months. It was up to him to take the advice or to reject it. There was nothing to haggle over.

3. Then came a long tirade by Nhu who lost his usual impassive composure and walked up and down. Some of his statements were:
a. “I'm the winning horse—they should bet on me. Why do they want to finish me? I want to be—not the adviser to Pres. Diem—but the adviser to Henry Cabot Lodge.

b. “I may leave the country after a month and what if 100 Strategic Hamlets go over to the Communists while I am away?
c. “I am alarmed by what's going on in the Armed Forces. If I leave, the Armed Forces will take over the government. 'Ces grenouillards' (which I translate as “these schemers” or 'these contrivers') of the CIA and USIS will sabotage the war effort.”
FYI: This is first admission I have seen that Army was worrying him. Nhu also said he was burning his papers.
4. Madame Nhu is to leave on Monday4 —for a two or three months “rest” in Europe.
5. Nhu stressed he would not consider leaving country, but would formally resign without retaining any connection with Strategic Hamlets. After a “number of months” had gone by he might consider leaving for a period of 3 or 4 months. When he did resign he would not deny that he had been kicked out. He would also consider any piece of legislation which would help to appease Buddhists, deal with Decree Law 10 and rebuild pagodas.
Comment: Believe it was good tactics for [less than 1 line not declassified] to see Nhu without me, as they obviously have no axe to grind. Am sure Nhu will not leave, but am also sure that news in Hilsman's telegram has shaken him. Planning Monday meeting with Diem, using Hilsman telegram, Deptel no. 3315 on situation in UN and anything else you may send me on Vietnamese interest in Congress.
Lodge

1 Source: Department of State, Central Files, POL 15 S VIET. Secret; Immediate. Received at 3:02 a.m. Repeated to CINCPAC. Passed to the White House and CIA.
2 September 6.
3 Document 63.
4 September 9.
5 In telegram 331, September 5, the Department of State informed the Embassy in Saigon that the Afro-Asian bloc in the United Nations had requested inscription of the Buddhist issue in South Vietnam as an “urgent and important” item on the upcoming General Assembly agenda. The Department instructed the Embassy to inform the Diem government that unless “far-reaching and well publicized steps towards settlement of the outstanding issues with the Buddhists” were taken, South Vietnam could expect substantive debate on the issue and a condemnatory resolution. 

If the South Vietnamese did not implement reforms, the United States would not oppose a resolution calling on the Republic of Vietnam to respect the principles of religious freedom and human rights. (Department of State, Central Files, SOC 14-15 VIET)
....................... 

*[2] Cuối năm 1963, các ông Diệm, Nhu và Kennedy bị giết, họ đều là những người ngăn cản việc đổ quân Mỹ vào Việt Nam. Giữa năm 1965, Mỹ đổ quân vào Đà Nẵng không cần xin phép chính quyền VNCH Phan Huy Quát. Gẫm ra, ý đồ và quyền lợi của ông chủ là ào ạt đổ quân và chiến cụ vào Việt Nam. Đặc biệt là tiêu thụ cho hết những chiến cụ tồn đọng từ thế chiến 2 và dùng lãnh thổ Việt Nam như là bãi rác cho những vũ khí lỗi thời. Các nỗ lực chiến tranh của các ông Diệm và Nhu được gọi là “đang chiến thắng” đã cản trở ý đồ này, tất nhiên các ông Diệm và Nhu phải bị loại bỏ để dọn đường cho sự chọn lựa các ông Thiệu và Kỳ dễ sai bảo.__._,_.___

Posted by: Loan Nguyen

Featured Post

ÔNG CỤ Ở MIỀN NAM ĐÃ GIỮ LỜI HỨA.

Một mặt trận hai kẻ thù Giặc cộng bán nước, tàu phù xâm lăng. TIẾNG NÓI CỦA CỤ TRẦN VĂN HƯƠNG CỦA NHỮNG NGÀY CUỐI CÙNG KHI MẤT NƯ...

Popular Posts

Popular Posts

My Blog List