QUỐC HẬN 30 THÁNG 4

Image result for Tháng Tư năm 1975 ----- ==== ====

Tuesday, May 30, 2017

US President Nixon greeting South Vietnamese President Nguyen Van Thieu ...

Featured Post

Lễ Khánh Thành Tượng Đài Tưởng Niệm Cố Tỗng Thống Ngô Đình Diệm tại Montréal,Québec, Canada.

From: joe pham < Sent: Wednesday, July 25, 2018, 8:51:20 AM PDT Subject: Trân trọng kính chuyển đến quý bạn đọc trong và ngoà...

Popular Posts

Popular Posts

My Blog List