QUỐC HẬN 30 THÁNG 4

Image result for Tháng Tư năm 1975 ----- ==== ====

Wednesday, June 14, 2017

NGƯỜI CHIẾN SĨ VNCH NGÀY CUỐI CÙNG CỦA CUỘC CHIẾNFrom: Kimtien <
Sent: Tuesday, June 13, 2017 11:46 PM
To:
Subject: Tình Anh Lính Chiến, Chiều Hành Quân...

                                                     Tình Anh Lính Chiến, Chiều Hành Quân
                                                https://m.youtube.com/watch?v=NyBhCPx2pU0

                                                            Người Lính Việt Nam Cộng Hòa
                                                https://www.youtube.com/embed/R0X9ST0xVTg

                                             Người Chiến Sĩ VNCH ngày cuối cùng của cuộc chiến
                                                  https://m.youtube.com/watch?v=yHWSQVra8_A


NGƯỜI CHIN SĨ VNCH NGÀY CUI CÙNG CA CUC CHIN

thienthanmudo02
Canh bc chưa chơi mà hết vn
C
còn nước đánh phi đành thua(*)
Vào ngày cui cùng ca cuc chiến, khi mà mi gii đu hiu rng không còn gì có th cu vãn được na thì người chiến sĩ VNCH vn chiến đu dũng cm. Mt vài tài liu sau đây cho chúng ta khng đnh như thế:
a-1j_6sos_bombing1
1/ Tài liu ca Không Lc Hoa Kỳ – chương trình di tn “Frequent Wind” có viết rng: Trong khi phi trường b tn công thì 2 chiếc Al (Skyraider chiến đu có cánh qut ca Không lc VNCH) đã bay lượn trên không phn Saigon đ truy lùng các v trí pháo kích ca đch. Mt trong hai chiếc b ha tin SA-7 bn h.
Trong khi đó, nhiu người đã không e s, đ xô ra ngoài đ nhìn mt chiếc phi cơ Rng la” AC-119 đang nhào ln và x súng (đi liên 6 nng Gatling) bn mt v trí ca b đi Bc Vit ngay gn cui hướng đông Tân Sơn Nht. Vào khong 7 gi sáng 29/4, chiếc phi cơ anh dũng ca VNCH đã b trúng ha tin SA-7 ca đch và bc cháy ri đâm nhào xung mt đt.
Trong mt bc thư ca mt phi công VNCH gi cho Clyde Bay Trung Tâm Di Tn Nha Trang, k li chuyn nhng phi công ca Không Lc VNCH vào sáng ngày 29 tháng 4, vn tiếp tc thc hin các phi v tn công vào các đoàn xe tăng đch, khi chúng tiến v phía th đô Saigon. Theo li ca Trung Úy Coleman “ít nht nhng người này đã là nhng chiến sĩ đã chiến đu mt cách anh dũng và hi sinh đến git máu cui cùng ca cuc đi binh nghip, trong mt trn chiến biết chc là thua, nhưng vn sn sàng hi sinh”.
2/ Tài liu trích trong cun Vit Nam và Chiến Lược Domino ca Bch Long (t trang 312 đến 314) Nhưng s bt ng cho Cng Sn đã xy ra ngay ti ca ngõ vào Saigon. Khong gn mt ngàn chiến sĩ ca Chiến đoàn 3 Bit Kích Dù và mt s bit kích, Nhy Dù và quân nhân khác, có nhim v bo v b Tng Tham Mưu t ngày 26 tháng 4, đã sn sàng ch “đón” quân Cng Sn. Trong ngày 29 tháng 4, tướng Lâm Văn Phát đã có can đm đng ra nhn chc tư lnh Bit Khu Th Đô vi mc đích cm quân chiến đu bo v Saigon. Tướng Phát đã ra lnh cho các cánh quân Nhy dù, Bit Cách, Bit Đng Quân, Thy Quân Lc Chiến… phi ngăn chn quân Cng Sn kéo vào Saigon t hai ng tư By Hin và Hàng Xanh… Tướng Phát k li rng ông ch còn vn vn 60 xe tăng M-41 và M-48 vi nhng đơn v l t đ đi đu vi 16 sư đoàn Bc Vit và 3 sư đoàn Vit Cng vi hàng ngàn xe tăng, đi pháo và tn công t hai ng vào Saigon.
t54-1 
Nhưng dù trong tình thế tuyt vng như vy, tướng Phát và nhng người đu hàng. H vn phi chiến đu đến cùng! (Cn phi nói rng các đơn v ln Thy Quân Lc Chiến cc kỳ anh dũng và đã b tan rã gn hết trước ngày 30 tháng, vùng Mt và vùng Hai, và trong nhng trn rút b khác.) Nhng người lính chiến đu này không có…radio! H không cn biết rng quân Cng Sn đang thng thế. H không cn biết tng thng tm thi Dương Văn Minh đang sa son đu hàng, dâng min Nam cho Cng Sn. H không cn biết rng tình hình đã hoàn toàn tuyt vng, không còn mt chút hi vng ngăn chân quân đi Bc Vit. H ch biết chiến đu chng Cng và tiêu dit quân Cng sn, và hình như h chưa bao gi có tư tưởng b chy hay đu hàng! H hm súng đi quân thù Cng Sn và sn sàng nh đn. Các xe tăng Cng Sn hng nhng lot đn đu tiên và bt ng. Trong thành ph đang hn lon tinh thn, tiếng đn n như mưa bão xen ln vi tiếng súng ln, đã làm cho s hn lon gia tăng.
Trong thi gian tht ngn khong hơn 1 gi đng h, 17 xe tăng Cng sn b trúng đn cháy đen nm ri rác t Ng tư By Hin đến cng tri Phi Long và đến đường Cách Mng… Pháo tháp xe tăng T-55 bng thép dy 12inches (30 phân tây) b bn thng như bng…bt, ch không phi bng thép! L đn không ln lm. Hình như vào gi chót người M vin tr cho mt loi súng bn xe tăng đc bit, loi 106 ly (?), đ bn xe tăng. Đn xuyên phá qua thép dy nht và lc cn ca thép đã làm cho nhit đ gia tăng ti gn 3000 đ C, nướng chín quân lính Cng Sn trong xe tăng.
tqlc-2
Cánh quân Cng Sn t Long Khánh kéo v Saigon qua Hàng Xanh, Th Nghè bc xung trước S Thú đ tiến vào dinh Đc Lp thì b quân Nhy Dù án ng. Quân Nhy Dù b dn v bo v vòng đai Saigon. H không còn vic gì khác hơn là chiến đu đến cùng t đường vòng đai xa l Đi Hàn đến ngã tư Hàng Sanh v đến đi l Thng Nht, nhà th Đc Bà. Hu như nhng cánh quân Cng Sn đu tiên tiến vào Saigon theo ng này đu b Nhy Dù tiêu tit hết. Tng cng trong khong t 7 gi sáng đến 10 gi 15 ngày 30 tháng 4, khi Dương Văn Minh tuyên b đu hàng, hơn 20,000 quân Bc Vit, 32 xe tăng và gn 30 quân xa (Molotova) ch đy lính Cng Sn b bn cháy, chết hết, trong phm vi thành ph Saigon. Tt c hai cánh quân Vit cng đu khng li.
B ch huy Cng Sn cung cung vi gic Dương Văn Minh phi đích thân ra lnh cho tướng Lâm Văn Phát, thiếu tá Tài đ ra lnh cho Bit Cách Dù và quân Nhy Dù ngưng chiến đu. Tt c nhng người lính chiến đu can trường nht ca VNCH lúc đó mi hiu rng min Nam đã b kt vào cái thế phi thua. H ném b súng đn trút b qun áo trn và ln ln vào dân chúng, tìm đường v nhà.
delta
Mt câu chuyn khác do tướng Lâm Văn Phát k li là sau khi Dương Văn Minh đin thoi cho ông phi ra lnh ngưng bn thì ông xung dưới nhà. Dưới chân cu thang, mt người Quân Cnh đã đng nghiêm chào ông và nói: “Vĩnh bit thiếu tướng”, ri rút súng bn vào đu t t.
nguyenvannam1004-1 
Khi v tư lnh cui cùng ca Bit Khu Th Đô đến Tng Tham Mưu thì thy chung quanh ct c ln có khong hơn 300 binh sĩ Bit Cách và sĩ quan ch huy h đang đng thành vòng tròn và hm súng vào… lưng nhau, sn sàng nh đn t t tp th. Tướng Phát phi nói vi h trong nước mt rng quân đi VNCH đng vng cho đến gi chót là nh tinh thn k lut. Vy lúc này đã có lnh buông súng thì anh em ai v nhà ny mà lo cho gia đình. T t không có ích li gì cho mình c. Các quân nhân nghe li, ch có mt vài sĩ quan tr tui đã t t. Đến 1 gi trưa, tướng Phát bàn giao Bit Khu Th Đô cho tướng Vit Cng Ba Hng. Sau đó tướng Ba Hng mi tướng Phát đến Tng Tham Mưu. Ti đây, khong 500 chiến xa T. 55 ca Cng quân nm kín chung quanh ct c. Đáng l nhng chiến xa này đã đi thng sang Tây Ninh theo đườngvòng đai Saigon. Nhưng s đu hàng ca Dương Văn Minh đã thay đi hết kế hoch tiến đánh Thái Lan ca Cng Sn (tướng Lâm Văn Phát đã t trn trong tui già ti Santa Ana, California ngày 30 tháng 10, 1998)
tsq_bw21
Nhưng hai trn đánh trên đây cũng chưa phi là trn đánh cui cùng trong ngày 30 tháng 4. Trường Thiếu Sinh Quân Vũng Tàu đã chiến đu mãnh lit t trong khuôn viên trường cho đến khong 2 gi trưa. Lúc này, Cng Sn đã cm chc cái thng trong tay nên chúng không mun chết thêm na. Chúng ngưng bn và điu đình vi các em. Các em đòi chúng phi ngưng bn và rút ra xa đ các em t gii tán. Khong ba gi chiu, các em hát bài quc ca, làm l h c. Xong ri b đng phc, mc qun áo thường và t t ra khi tri, nước mt ràn ra trên má…

ttsqvn21

3/ Tài liu: báo Wall Street Journal s ngày 2 tháng 5 năm 1975, bài bình lun ca ký gi Peter Kahn, tng đot gii Pulitzer, có ta đ “Truy Điu Nam Vit Nam” “…Nam Vit Nam đã chng c hu hiu trong 25 năm, và h đã không phi luôn luôn được người M giúp. Tôi nghĩ ít có xã hi nào bn b chu đng được mt cuc chiến đu lâu dài như vy… Quân lc VNCH đã chiến đu can đm và vng mnh trong mt s trn đánh mà chúng ta còn nh, thí d như trn An Lc.
  svsq_thuduc
Quân đi y đã chiến đu gii và can đm nhiu trn đánh khác mà chúng ta không còn nh đa danh. Quân lc y đã can đm và chiến đu trong hàng ngàn trn đánh nh, và gi vng hàng ngàn tin đn ho lánh nhng nơi mà cái tên nghe rt xa l vi người M. Hàng trăm ngàn người ca quân lc y đã t trn. Hơn na triu người ca quân lc y đã b thương. Và trong nhng tun l chót, khi mà người M nào cũng biết là cuc chiến đu đã thua ri thì vn còn nhng đơn v ca quân lc y tiếp tc chiến đu, thí d ti Xuân Lc. Nh có nhng s chiến đu y mà người M và mt s người Vit la chn mi an toàn thoát đi được. Rt cuc, quân lc y đã tài gii hơn s ước lượng ca người ta. Phía mnh hơn chưa chc đã là phía tt hơn
4/ Tài liu ca ký gi người Pháp Jean Larteguy, đã chng kiến nhng gi phút cui cùng Saigon ngày 29 và 30 tháng 4-75. Th Hai 28/4/75 Saigon sáng nay yên tĩnh. Các đơn v ca mt l đoàn Dù chiếm đóng v trí ca h trong thành ph, sau bc tường, trong nhng khu vườn. H không bun ru và không tuyt vng. H điu đng như th đang d mt mt thao dượt. Đôi lúc h còn cười vi nhau và ling cho nhau nhng chai Coca Cola. H không nuôi mt o tưởng v s phn ca h, v kết qu ca trn đánh ti hu này. Nhưng tôi có cm tưởng là h nht đnh chiến đu ti cùng, và s t chôn mình trong nhng đ nát ca Saigon. “Và nhng binh sĩ tuyt vi này vn còn có được các cp ch huy bên h. Mt trong các cp y là mt đi tá. Tôi hi ông ta xem tình hình ra sao? Ông tr li: “Chúng tôi s chiến đu, và chúng tôi s là nhng người lính cui cùng chiến đu. Hãy nói cho mi người biết rng chúng tôi chết không phi vì Thiu, vì Hương hay vì Minh.
nhaydutancong
Sau khi Dương Văn Minh đã tuyên b đu hàng. Larteguy li được chng kiến tn mt trn đánh cui cùng ca các đơn v VNCH ti Saigon, và ghi li như sau: Gn Lăng Cha C, quân Dù đánh trn chót. H chiến đu ti 11 gi 30 trưa, cho ti khi các cp ch huy ca h t dinh Tng Thng tr v sau cuc gp g bi thm vi tướng Minh. Các sĩ quan này khuyên h nên ngưng chiến đu. H va h được 5 xe tăng T-54. Nhng xe y còn đang cháy ngùn ngt. Mt chiếc n tung vì đn trong xe. Quân Dù không đ li trên trn đa mt th gì, du là vũ khí, đ trang b, người b thương hoc người chết.” Larteguy cũng được thy tn mt các sinh viên trường Võ B Đà Lt, lc lượng tr b chót ca QLVNCH, tiến ra trn đa. “…Và trong nhng b đng phc mi, giy chùi xi bóng láng, các sinh viên anh dũng ca Trường Võ B Đà Lt đã đi vào ch chết. H ra đi tht hào hùng, đi như din binh, ch thiếu có cái mũ din hành và đôi bao tay trng.”
vobidalat
Mt đng nghip ca Larteguy là Raoul Coutard đã thu được cnh xut quân bi tráng ngay vào máy quay phim và c nén xúc đng đ hi các sinh viên sĩ quan: “Các anh có biết là sp b giết chết không?” Mt thiếu úy tr li: “Chúng tôi biết ch!” Vì sao? – Ti vì chúng tôi không chp nhn Ch Nghĩa Cng Sn! “…Các xe tăng đu tiên ca Cng Sn vào Saigon t phía đông, qua tnh l Th Đc và Biên Hòa…
B binh thì tiến t phía Bến Cát và Tây Ninh. Tuy vy, bn này ch ti được trung tâm Saigon vào lúc 5 gi chiu.
bietkichdu
T ngày hôm trước các đơn v cng quân này đã b chn ti gn Hóc Môn, gn nơi có Trung Tâm Hun Luyn Nhy Dù do L Đoàn 4 ca Sư Đoàn Dù trn gi dưới s ch huy ca đi tá Vinh, 
td3nd
sĩ quan to con, mt phong trn, nht đnh bt chp lnh ngưng bn. Các đơn v Cng quân b thit hi nhiu. Sau đó chúng còn phi giao tranh 2 ln trên đường ph Saigon. Mt ln trước tr s Cnh sát Công L, nơi đây chng 100 cnh sát viên chiến đu oanh lit trong hơn mt gi, trước khi b xe tăng Cng Sn đ bp. Ln th hai ngã tư Hng Thp T và Lê Văn Duyt, là nơi ch có 4 người lính Dù võ trang đi liên và Bazzoka mà chiến đu được trong 50 phút. Đến khi hết đn, h đi ra ngoài, nm vai nhau, lp thành vòng tròn ri cho n mt tràng lu đn t sát. “Đến chiu ti 400 chiến sĩ Mũ Đ (Dù) được gom t trn Hc Môn và t phi trường, t li quanh đi tá Vinh, và còn chiến đu gn ch chính và các nơi có rung lúa ca tnh Ch Ln. Đến 10 gi đêm, đi tá Vinh cho lnh các binh sĩ chia thành toán nh, li dng bóng đem đ rút v đng bng…” Darcourt cho biết đi tá Vinh đã li v trí và t sát.
(*) Tho Thanh Nam
__._,_.___

Posted by: Phan An Nhan 

Featured Post

ÔNG CỤ Ở MIỀN NAM ĐÃ GIỮ LỜI HỨA.

Một mặt trận hai kẻ thù Giặc cộng bán nước, tàu phù xâm lăng. TIẾNG NÓI CỦA CỤ TRẦN VĂN HƯƠNG CỦA NHỮNG NGÀY CUỐI CÙNG KHI MẤT NƯ...

Popular Posts

Popular Posts

My Blog List