QUỐC HẬN 30 THÁNG 4

Image result for Tháng Tư năm 1975 ----- ==== ====

Saturday, April 29, 2017

CHÍNH NGHĨA NÀO CHO NGÀY 30/4 ?


 
CHÍNH NGHĨA NÀO CHO NGÀY 30/4 ?
Để trả lời đúng câu hỏi “Chính Nghĩa Nào Cho Ngày 30/4”, cần phải xét đến cuộc chiến đã dẫn đến ngày 30/4/1975. Đó là cuộc chiến được người Mỹ gọi là “Chiến Tranh Việt Nam” (Vietnam War)
Ngay cái tên gọi “Chiến Tranh Việt Nam”, nó đã xác định đó là cuộc chiến của Mỹ ở Việt Nam. Suy luận thêm, đó là cuộc chiến mà quân đội Mỹ đánh nhau ở Việt Nam với người Việt Nam !
Có người sẽ hỏi : Vậy thì quân Nam Việt Nam đánh nhau với quân Bắc Việt Nam trong “Chiến Tranh Việt Nam” thì sao ?
Với câu hỏi đó, đúng là có một số người cố gán ghép để nói “Chiến Tranh Việt Nam” là cuộc nội chiến giữa những người Việt Nam khác nhau ý thức hệ. Nhưng, thực tế và những tài liệu mật đã bạch hóa đã cho thấy “Ý Thức hệ chống Cộng bảo vệ tự do dân chủ” chỉ là chiêu bài mị dân, thực chất không có chống Cộng bành trướng, không có bảo vệ dân chủ tự do gì cả![1]. “Chiến Tranh Việt Nam” hoàn toàn không thể là một cuộc nội chiến giữa những người Việt, bởi lẽ những sự thật sau đây:
  • Người Mỹ hoàn toàn chủ động cuộc chiến : Tự động đổ quân vào Việt Nam (Đà Nẵng 1965) nhưng không cần xin phép “chính quyền” Nam Việt Nam (chính phủ Phan Huy Quát).
  • Mỹ đã đem một đạo quân lớn đến 500 ngàn người, đóng thường trực ở Việt Nam, để đánh nhau với người Việt Nam và chỉ đánh nhau với người Việt Nam mà thôi thì không thể gọi đó là nội chiến giữa ngoại bang Mỹ và Việt Nam.(Trong khi đó, quân Nhà Nguyên chỉ là “mượn đường” để đánh Chiêm Thành mà dân Việt đã coi là hành động ngoại xâm và đã đánh trả).
  • Nhịp độ chiến tranh cũng như chủng loại và sức mạnh của vũ khí trong “Chiến Tranh Việt Nam” đều là do Mỹ quyết định. Điều này chứng tỏ quân đội Nam Việt Nam coi như chỉ là được thuê để làm theo những nhu cầu của Mỹ theo từng giai đoạn. Do đó, không thể nào gọi “Chiến Tranh Việt Nam” là nội chiến giữa những người Việt Nam với nhau.
  • Đã có kế hoạch của Mỹ để “Việt Nam Hóa Chiến Tranh” thì không thể nào gọi cuộc “Chiến Tranh Việt Nam” là nội chiến.
  • Chủ yếu chỉ có lính ngoại quốc Mỹ chết ở “Chiến Tranh Việt Nam” với con số rất lớn, chết tới gần 60 ngàn người. Không có một người lính Cộng Sản Nga hay Tầu nào chết trong cuộc chiến này. Như vậy, không thể nào gọi “Chiến Tranh Việt Nam” là nội chiến.
Căn cứ vào những sự thật này, những người tôn trọng sự thật và các thế hệ con cháu Việt Nam mai sau nhất định sẽ nói “Chiến tranh Việt Nam” là một cuộc chiến chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam.[3]
Chính là cuộc chiến chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam với quân ngoại bang Mỹ đã dẫn đến ngày 30/4/1975.
Như vậy, ngày 30/4/1975 phải là ngày thống nhất đất nước, ngày giành lại độc lập và chủ quyền trên toàn cõi Việt Nam.
Chính nghĩa (hay nghĩa chính) của ngày 30/4 phải là những sự thật trên đây.

Khach Quan.
[1]. Tự ý thương lượng với Cộng Sản, bàn giao lãnh thổ và chiến thắng cho Cộng Sản thì không thể gọi là chống Cộng! Đạo diễn để giết Tổng Thống (Diệm) do dân bầu ra, tự ý đổ quân vào Việt Nam không cần ý kiến của Chính Quyền VN, … thì không thể nào gọi là bảo vệ dân chủ tự do.
[2]. Lính Úc, Anh, Đại Hàn, Thái Lan,v.v… chỉ là màu mè làm thuê cho Mỹ, coi như không đáng kể. Những trò lừa bịp này khiến chúng ta phải chú ý đến đặc tính của bang giao quốc tế: “quyền lợi là trên hết, đạo đức và công lý là thứ yếu”. “Cây gậy và củ cà rốt” là một thứ vũ khí ngoại giao hết sức bá đạo nhưng vẫn thường được sử dụng.
[3]. Thật đáng buồn và xấu hổ cho dân tộc Việt Nam, vẫn còn những kẻ không tôn trọng sự thật, hoặc không dám chấp nhận sự thật, hoặc không có đủ trình độ để nhận ra sự thật của ngày 30/4?
Tại sao? –Vì chức quyền, danh, lợi của tinh thần nô lệ? –Vì ngu dốt?
__._,_.___

Posted by: Khach-Quan Tran 

Featured Post

ÔNG CỤ Ở MIỀN NAM ĐÃ GIỮ LỜI HỨA.

Một mặt trận hai kẻ thù Giặc cộng bán nước, tàu phù xâm lăng. TIẾNG NÓI CỦA CỤ TRẦN VĂN HƯƠNG CỦA NHỮNG NGÀY CUỐI CÙNG KHI MẤT NƯ...

Popular Posts

Popular Posts

My Blog List