QUỐC HẬN 30 THÁNG 4

Image result for Tháng Tư năm 1975 ----- ==== ====

Monday, April 24, 2017

LỄ NGHI QUÂN CÁCH CHỈ DÀNH CHO NHỮNG CHIẾN SĨ VỊ QUỐC VONG THÂN

Kính chuyển để tùy nghi nhận định.
On Monday, April 24, 2017 11:52 AM, "Gia Cat  [thaoluan9]" <> wrote:

 

LỄ NGHI QUÂN CÁCH CHỈ DÀNH CHO
NHỮNG CHIẾN SĨ VỊ QUỐC VONG THÂN
 Mt người lính cm súng hướng v phía quân thù trên chiến trường hành đng đó nhìn qua rt đơn gin nhưng vô cùng cao quý vì h đã đem mng sng thách thc vi súng đn quân thù đ bo v quê hương, an ninh hnh phúc ca đng bào, nhng người sng hu phương. Nhng người chiến sĩ v quc vong thân được t quc ghi ơn và dành cho nhng nghi thc, nghiêm cn, thiêng liêng nhưng xã hi không bao gi tr được công lao và s hy sinh ca h, không xoa du hay bù đp được nhng đau thương, mt mát ca gia đình h.
Ngày nay hi ngoi, mt bn người bát nháo có nhng hành đng vô ý thc, vô văn hóa, lm dng khi đem nhng nghi thc nghiêm cn ca quc gia trong quá kh ra x dng đ bêu danh my cái xác thi.
 Tt c anh hùng, t sĩ và nhng người đã tn hiến tui thanh xuân cho cuc chiến chính nghĩa đã b bán đng đu b bêu nhc bi nhng trò h và ngôn t đu cáng ca bn người như vy.
 Hai người lính đng trên tượng đài mà đi li được chc phi nhy xung đá b mt tên Nam Lc,Trúc H và bn bát nháo Hưng Ca, SBTN vì đã xúc phm đến anh linh ca h và đng đi.
 Dĩ nhiên trong xã hi t do này, người ta có quyn din bt k mt loi tung ci lương, h qung, tung chèo hay kch nói nào, không ai có quyn cm cn. Nhưng đó ch là v tung không thc trên sân khu, không chính nghĩa, không chính danh. Bi không có mt người nào, mt tp th nào có tư cách ra quyết đnh ph c cho mt cá nhân nào. Th chế VNCH, QLVNCH là mt th chế chính danh, du đã tiêu vong nhưng chính nghĩa ca cuc chiến vn còn vi chiu dài lch s dân tc. Có th người ta bày ra nhng tung tích đ hoài nim nhưng đó vn là mt s xúc phm nghim trng đến nhng gía tr quá kh.
Đáng trách nht là có nhng k đng trong hàng ngũ quân nhân, sĩ quan lúc nào cũng ưỡn ngc trường m vi trường con v tay, phát ngôn tán thưởng nhng trò h bêu nhc c QLVNCH như nhng người mt trí.
 Ông Lê Minh Đo là mt cu tướng quân lc VNCH, bà Hnh Nhơn mang cp bc trung tá nhưng ch vì nhng đng tin bn thu mà h nhn ca Trung Tâm Asia trước đây nên cũng có nhng hành đng, ngôn t hết sc ô nhc. Ông Đo và bà Hnh Nhơn nên nh th chế VNCH còn mt món n ln v l nghi quân cách vi nhng anh em t sĩ hy sinh trong nhng gi phút cui cùng ca cuc chiến, n nhng người chiến sĩ hu danh chết trong vô danh trên đường mòn Trường Sơn, chết trong tù đày đt gic. Nhng người như ông Lê Minh Đo, bà Hnh Nhơn ch là nhưng con ri, bung xung b git dây vì tin không h có thm quyn đ quyết đnh v nghi thc ph c mc dù đó ch là trò phường tung không đem đến mt giá tr nào cho người chết ngược li còn h nhc c mt th chế trong quá kh chng khác gì Hu Ch thi Tam Quc.
Và đáng trách thay danh xưng Liên Hi Cu Chiến sĩ  Nam Cali cũng b mt s người thích mc chiến phc đi mũ, bng súng li dng đ phc v cho mt vic không chính danh. Liên Hi Cu Chiến sĩ  Nam Cali hin nay ch là mt hi ái hu quân đi không phi là đơn v thay mt QLVNCH làm trách nhim chung s, khi th chế VNCH không còn tn ti, nói gì đến ngày nay hu như toàn b đã tuyên th tr thành công dân mt quc gia th hai S dĩ cng đng hi ngoi hn lon vì là mt tp hp phc tp, vô t chc và có nhng người ch nói theo cm tính bt chp mi nguyên tc, dm đp lên mi giá tr. Con người cm tính sng bng bn năng sinh vt ch không phi là con người có nhn thc lý trí đ phân bit đúng sai, phi trái, không có ý thc đ t điu chnh.
Trong mt tp th nhân qun, cá nhân phi tôn trng nhng quy ước chung; người công dân ca mt quc gia phi tôn trng lut pháp, đnh chế, nghi thc, tín nim, giá tr tinh thn quc gia.
 Cu tướng Lê Quang Lưỡng, cu đi tá Nguyn văn Y, tướng Ngô Quang Trưởng , tướng Cao văn Viên đu không chu cho ph c vì h là nhng người tôn trng nhng giá tr tinh thn cao quý ca nhng nghi thc quc gia L Nghi Quân Cách vì nhng th tc đó ch có giá tr khi nhn được quyết đnh t nguyên th quc gia. Nhưng do mt s thuc h nài n, thm chí ép buc thân nhân, gia đình vài v đ tiến hành mt th l nghi quân cách không được tha nhn.
 Nhiu khi thy nhng cu sĩ quan, nhng tên khoa bng ngu đn đưa ý kiến lên din đàn, tôi thy ngán ngm cho nhn thc và kiến thc ca nhng người này. Đu óc ca h kém ci đến ni không phân bit được CHIN SĨ vi KÉP HÁT, không phân bit được CHIN TRƯỜNG vi SÂN KHU, không phân bit được THC T vi HƯ CU, không có chút hiu biết nào v giá tr thiêng liêng cao c ca L NGHI QUÂN CÁCH.
Người quc gia chân chính phi biết tôn trng nhng giá tr ca CHÍNH NGHĨA đ hành đng có CHÍNH DANH. Người quc gia chân chính không ly HƯ làm THC, không ngu đn cho rng nhng TUNG TÍCH, HOT CNH TRÊN SÂN KHU là nhng CHIN CÔNG DŨNG CM, THNG LI HUY HOÀNG.
 Chng có s hy sinh và lý tưởng đu tranh nào trong môi trường sinh hot phường tung. Din tung yêu nước không phi là yêu nước đích thc và ch có nhng th đu óc cha toàn cht cn bã, hoang tưởng mi đng hóa nhng văn ngh sĩ, ca công, nhc công, vũ công vi nhng người chiến sĩ, nhng quân nhân làm nhim v bo quc an dân đích thc. Xã hi nào, tp th nào ngu mui đn đn như vy t thân phi băng hoi. Thc tế cho thy tp th tha phương cu thc hi ngoi chính là mt tp th như vy. Ngược li nhng người quc gia còn gi gìn tư cách t nn luôn luôn đ ý thc nhn biết nhng trò PHƯỜNG TUNG ch đ mua vui trong vài trng canh. Chuyn sân khu phường tung kiếm ăn không th bao gi có th đem ra so sánh vi người chiến sĩ v quc vong thân trong cuc chiến. Bao nhiêu sinh mnh trai hùng trong đơn v Bit Kích Dù nm xung trong trn An Lc đ được lch s ghi li hai câu thơ :An Lc đa s ghi chiến tích. Bit Kích Dù v quc vong thân.
Bao nhiêu chiến sĩ Đa Phương Quân, SĐ1B Binh, Nhy Dù, Thy Quân Lc Chiến v.v..đã ngã xung chân b thành ca C Thành, Qung Tr đ có được nhc phm C bay c bay oai hùng trên thành ph thân yêu va chiếm li đêm qua bng máu.
Hi nhng người cu quân nhân QLVNCH, không l ngày hôm nay bc đu trên đt khách tui già lú ln làm ny sinh nhng cm tính bnh hon, lch lc đến đ đem xương máu ca nhng t sĩ đã nm xung đ đi ly nhng quyn li kim tin bn thu như Lê Minh Đo và Hnh Nhơn. Da vào tín nim quc gia nào, th tc, nghi thc nào, ly thm quyn đâu đ quý v cho người này hay người kia đng ngang hàng vi nhng t sĩ v quc vong thân? Con người ch đâu phi là trâu bò, súc vt mà không biết tôn trng nghi thc quc gia, không biết thế nào là bt kính vi anh linh ca t sĩ. Đa s người có ý thc trên din đàn đu lên tiếng ngăn cn chuyn làm càn.
 Ch có th vô li mi c tình vượt qua ranh gii ca đo đc, xem nh quc th đ trc li. Khi bn vô li này làm điu sai trái xúc phm đến nhng nghi thc quc gia, người hiu biết nhc nh là chúng mm loa mép gii nói chuyn hơn thua vi ganh t, ba điu đt chuyn cho người công chính.

 Người chính trc đi thy chuyn bt bình là phi ra tay ch không th phn s đng chm ti bn thân mình đ thành loi người vô cm, vô tri nht là khi nhng giá tr cao quý b đem ra bôi bác. Đi vi chúng tôi, dù chng được ơn sng gì ca hai th chế VNCH nhưng trong tư cách mt công dân ca VNCH , mt người lính ca QLVNCH, chúng tôi vn ý thc trách nhim phi bo v nhng tín nim ca mt CHÍNH NGHĨA THC HU vì tôi tin rng loi b nhng li lm ca nhng người lãnh đo, vai trò vinh quang ca hai th chế VNCH trong lch s s được soi sáng bi nhng s gia hu Cng Sn.
 Khi ngi viết nhng dòng này người viết xác đnh ba điu: Th nht, chúng tôi lên tiếng là đ bo v nhng tín nim và giá tr ca nhng nghi thc quc gia, l nghi quân cách. Th hai: chúng tôi lên tiếng vì nếu nhng giá tr đó b bôi nh là xúc phm ti anh linh ca các t sĩ. Th ba: s tn hiến ca người chiến sĩ trong cuc chiến là giá tr cao quý tuyt đi.
 Chúng tôi không nói đến người đã chết, người chết đã không còn quyết đnh được gì cho bn thân h nhưng nhng người sng trong gia đình phi t nhn ra nhng trò h, nhng v tung được son tho bi bn theo đóm ăn tàn, nhng li xúi gic thm chí cưỡng bách thân nhân người chết làm điu xng by s dn đến hu qu ba năm mãn tang chưa hết bài v ph nh, nguyn ra.
 Chúng tôi được mt s chiến hu báo cho biết có bn nhóm tranh giành v tung Ph C theo L Nghi Quân Cách Tượng Đài Chiến Sĩ” đ quyên góp, gây qu đã b hai người lính đá văng v SBTN (Radio Bolsa ca Nguyn Chí Thin em h Chí Tài, PTHC Hunh Lương Thin, LHCCS và SBTN). Kết qu SBTN được quyn làm trưởng ban t chc nhưng trước phn ng ca công lun đã chuyn v SBTN. Little Sài Gòn TV trước đó công b chương trình phát hình trc tiếp đã b SBTN loi khi vòng chiến. Đó là s thc hu trường.
 Cui cùng v tung Ph C trên sân khu Sng Bng Thuc N cũng đã b gia đình sáng sut hy b, thay bng L trao c và tưởng nim. Cô Dim Chi đã chuyn ti tôi email như sau:
“Ngày th By 28 tháng 12, 2013 13:49, Dim Chí <radiotudo@yahoo.com> đã viết:
 Kính thưa Anh Kim Âu
 Gia đình NS VD quá c gm m, v, anh ch Em ca NS VD đã chôn ct VD trong s thương tiếc ca chúng tôi mà không có nghi l ph c vy là h đã theo quy tc ca Quân Đi VNCH ri đó anh.
 Kính mến
 Dim Chi
Đng thi chúng tôi cũng được biết lut sư ca gia đình đã ra mt thông báo nghiêm cm tt c nhng hành vi li dng tên tui ca người quá c đ quyên góp, gây qu. Lũ kên kên chuyên ra xác chết b khp m đã tan hàng.

 Như vy vic chúng tôi tích hp tài liu đ viết ba năm coi như không còn cn thiết.
 Chúng tôi có nhn được rt nhiu email ca nhng chiến hu đng tư tưởng bo v nhng giá tr nghi thc quc gia trong đó đáng chú ý nht là li văn mc mc ca chiến hu Cao Vng t Dallas nói v bài hc Quân Cách. Cao Vng là mt người lính cp bc thp nhưng so ra ý thc quc gia, tinh thn bo v nhng giá tr cao c ca bn ch L Nghi Quân Cách cao hơn nhng k như Lê Minh Đo, Hnh Nhơn nhiu bc.
 T Quc đã không còn -Trách Nhim không hòan thành. Ngày nay ch còn Danh D mà không biết gi thì qu tình th chế Vit Nam Cng Hòa sp đ không ch vì nguyên nhân khách quan mà vì trong hàng ngũ QLVNCH có nhiu th vô li ch đến khi “tht th vong gia mi nhìn ra mt tht ca chúng.

 Hi nhng anh hn t sĩ Vit Nam Cng Hòa tn bên kia b đi dương! Quý v hãy yên tâm, an ngh vi tin nhân trong ngôi đn ca lch s. Không bt k mt cá nhân hay tp th nào có th xúc phm ti anh linh ca quý v.

Lch s rt công bng, cho dù chính th VNCH và QLVNCH đã không còn nhưng CHÍNH DANH và CHÍNH NGHĨA ca cuc chiến bo v mt CHÍNH NGHĨA THC HU vn trường tn vi lch s ca dân tc Vit Nam..

 Trân trng

 Kim Âu
 Tháng Mười Hai 28/2013

 Tín Lý và Tín Nim

 Sau đây Tôi xin mn phép đưa ra mt thí d đin hình đ minh chng ti sao "Nghi l quân cách" ph c có giá tr thiêng liêng trong nim tin phng pht đâu đây Anh Linh ca tin nhân và các Anh hn T sĩ , n mình trong lá c T Quc thân yêu và linh thiêng y!
 Mt trong nhng điu quan trng v nim tin ca người công giáo La Mã là " Bí tích Thánh Th" . Khi v linh mc ch tế mt bui l thường nht hay Misa Ch Nht, v linh mc y có "kh năng" biến nước và rượu nho tr thành Mình và Máu Thánh Chúa.Ti sao ?

 Vì đó là mt tín lý ca đo công giáo, và cũng bi vì v linh mc y đã được Tòa Thánh phong cho by chc Thánh sau mt thi gian dài tu tp ! Vì nim tin vào Thiên Chúa và tuân theo tín lý ca Hi Thánh, đó là điu không th làm khác được!

Mt người tín hu bình thường, không được th phong by chc Thánh, cho dù có lp li y chang nhng "cung cách" hành l ca v linh mc thì cũng không th nào hòan tt bí tích Thanh Th được , đó ch là hành đng ca nhng k ngo mn vi Thiên Chúa và chà đp thiên chc Linh Mc ca Hi Thánh !
Vì vy, trong "L nghi Quân Cách" ca quân Đi Vit Nam Cng Hòa cũng được hiu rng, khi Chính th Cng Hòa và QLVNCH còn tn ti, thì người "ch s" đã được y nhim ca Chính ph/ B Quc Phòng/B Tng Tham Mưu c hành L nghi Quân cách ph c cho người T Sĩ, s biến lá c T Quc may bng vi hay tơ la tm thường tr thành linh thiêng vì đã được chng nhn bi Anh hn t sĩ- V Quc Vong Thân, cái "Tín lý" y đã được hình thành và thc thi bi Uy Quyn Quc Gia ! Mà đi din cho Uy quyn Quc Gia là Tóan H K -Quc K và Quân K , nên vic Ph c là mt L Nghi Quân Cách không th làm khác được!

Tr li vn nn "L Nghi Quân Cách ph c", t ngày 30-4-1975, min Nam T Do đã b bán đng, Quân Lc VNCH đã b bc t oan khiên, người người lưu lc xa quê , K cương , phép nước không còn, quân đi thì tan rã sau lnh đu hàng ô nhc, dù phi luân lc x người, nhưng không vì thế mà ta li phá b k cương , luân thường đo lý ! Không vì quân Lc VNCH tan rã mà người quân nhân li ch trương "Xúc phm" Quân Phong - Quân K, coi thường L Nghi Quân Cách !

" Giy rách phi gi ly l" đ chúng ta còn có th giáo dc lp con tr sau này tuân theo hay hiu rõ k cương và các nghi l ngòai dân s đi thường và trong Quân Đi ca mt min Nam Nhân bn- T Do.
 Nếu người lính coi thường " Nghi L Quân Cách" làm sao ta khuyên dy con cái, đàn em đ chúng noi gương?
 Ai là người có "chính danh", t chc nào có đ uy quyn tm mc Quc Gia đ làm nghi thc "ph c" thiêng liêng này nơi hi ngai ?
 Nếu c làm ba , thì có còn chút gì "thiêng liêng -cao c" na không ? Hay ch là đp lên quan tài manh vi không hơn không kém !
 Nếu ..... thc hành Nghi l quân cách ph c không chính danh , thì cũng là vô nghĩa.
 Tuy nhiên, qua cuc đi đi 30-4-11975 , có biết bao cnh cười ra nước mt, chó nhy bàn đc , "thng " thành "Ông", con sen thành bà ch, cương thường đo lý là cái chi chi v.v........!

 Thôi thì mây vn bay, núi vn xanh và lòng người ai biết được ?

 ChinhIrving
 Tháng Mười Hai 30/2013


Featured Post

ÔNG CỤ Ở MIỀN NAM ĐÃ GIỮ LỜI HỨA.

Một mặt trận hai kẻ thù Giặc cộng bán nước, tàu phù xâm lăng. TIẾNG NÓI CỦA CỤ TRẦN VĂN HƯƠNG CỦA NHỮNG NGÀY CUỐI CÙNG KHI MẤT NƯ...

Popular Posts

Popular Posts

My Blog List