QUỐC HẬN 30 THÁNG 4

Image result for Tháng Tư năm 1975 ----- ==== ====

Saturday, October 15, 2016

Chiến Sĩ Vô Danh
Hôm nay nhận được tin của gia đình Trung Sĩ Lôi Hổ Vũ Hữu Ry mất tích vào tháng 10 năm 1974, 4 Trung Sĩ Nhảy Toán vừa 18 tuổi và một Binh Nhất 24 tuổi. Gia Đình mong tin hơn 40 năm qua và mẹ già nay đã 90 vẫn còn mong con tin. Xin quý vị phổ biến và chiến tranh vẫn theo đuổi chúng ta cho đến bao giờ ?


Chiến Sĩ Vô Danh

Đêm đêm mẹ đốt cây hương ngát / Mẹ khấn đôi lời con có nghe / Vì nước bỏ mình là bất tử / Xưa nay chinh chiến mấy ai về.

Friday, October 14, 2016

Tìm Thân Nhân Mất Tích Đoàn 2 SLL Trung Sĩ Vũ Hữu Ry

 Chào bác Phạm Hòa, cháu là người thân của Trung sĩ Vũ Hữu Ry số quân 76/115.323 đơn vị Toán Phong Lôi Đoàn 2 Sở Liên Lạc, Nha kỹ thuật, sau khi nhận tin mất tích từ năm 1974, gia đình đã nhiều lần tìm kiếm nhưng vẫn không có được chút thông tin gì về người thân, theo tìm hiểu trên mạng, biết bác cùng đơn vị với Bác Ry nhà cháu, nay cháu gởi những thông tin gia đình còn giữ, mong sự giúp đỡ của mọi người để có thể biết được chút gì đó về thông tin của Bác Ry, còn sống hay đã mất, nếu mất biết ở đâu để gia đình mong đưa hài cốt về hoặc nếu còn sống thì đang như thế nào. Bố mẹ đã gần 90 tuổi vẫn mong tin tức hàng ngày của con  
Vũ Phương

Toán Phong Lôi, thuộc Đoàn 2 Sở Liên Lạc
Trong chuyến hành quân gồm 4 Hạ Sĩ Quan ra trường và về đơn vị gồm:
Toán Trưởng Toán Phó, Truyền Tin 
Hậu vệ đều 18 tuổi, chỉ có duy nhất tiền đạo là Binh Nhất Mang Lu 24 tuổi.
Toán mất tích trong công tác thuộc Quân Đoàn 2, Toán xâm nhập vào vùng ngày 4 tháng 10 năm 1974. Tại mục tiêu V21, đến ngày 8 tháng 10-74 trong lúc toán di chuyển thì bị chạm địch và mất liên lạc. Sau thời gian tìm kiếm và không có kết quả và đã được đơn vị báo cáo mất tích kể từ ngày 17 tháng 10 năm 1974


1- Trung Sĩ Lê Văn Khanh SQ 76/116.219

2- Trung Sĩ Vũ Hữu Ry SQ 76/115.323
3- Trung Sĩ Võ Bình Dân SQ 76/003.397
4- Trung Sĩ Nguyễn Vũ Thông SQ 76/146.345
5- Binh Nhất Mang Lu SQ 70/413.583

Quý anh em biết tin tức về Tr/Sĩ Vũ Hữu Ry xin liên lạc về Phạm Hòa @ Nhakythuat@yahoo.com
 

 Posted by at 11:38 PM

__._,_.___

Posted by: =?UTF-8?Q?Nha_K=E1=BB=B9_Thu=E1=BA=ADt

Featured Post

ÔNG CỤ Ở MIỀN NAM ĐÃ GIỮ LỜI HỨA.

Một mặt trận hai kẻ thù Giặc cộng bán nước, tàu phù xâm lăng. TIẾNG NÓI CỦA CỤ TRẦN VĂN HƯƠNG CỦA NHỮNG NGÀY CUỐI CÙNG KHI MẤT NƯ...

Popular Posts

Popular Posts

My Blog List